Rådgivning

Rådgivning ätbara växter,
äng & biologisk mångfald

Vill du veta om det finns vilda eller odlade växter i din trädgård som du kan använda till mat eller dryck?

Vill du få rådgivning och inspiration kring hur din trädgård eller BRF med enkla medel skulle kunna bidra till att öka områdets biologiska mångfald?

Vill du skapa en liten ängsyta men vet inte riktigt hur?

Jag kommer till dig/er och tittar på trädgården och ger tips och råd utefter vad du har för önskemål och frågor!