Priser

                                      För uppdrag utanför Stockholms stad tillkommer milersättning á 45 kr.
                                                                  Samtliga priser inklusive moms.


Lieslåtter

Priset varierar med lokalens förutsättningar. Vänligen kontakta oss för offert.Offert


Trädgårdsskötsel/fruktträdsbeskärning

Pris per timme. Vid RUT-tjänster upp till 50% avdrag. Läs mer här.625 kr


Rådgivning ätbara växter, äng & biologisk mångfald

Vi tittar tillsammans på din eller föreningens grönytor och diskuterar det

som är intressant för dig/er i sammanhanget. Exempelvis vilka vilda eller odlade växter på området som går att äta eller hur ni kan göra för att skapa en liten "äng". Besöket tar 1-2 timmar. Ni håller i pennan.2500 kr


Växtvandringar

Max 15 deltagare.3250 kr


Workshop: Från frö till utplantering

Max sju deltagare. Ev. kostnad för såjord etc. tillkommer.5000 kr


Workshop: Fruktträdsbeskärning

Max fem deltagare. Eventuellt möjlighet till RUT-avdrag för en del av kostnaden.5000 kr


Workshop: Barkympning

Max sju deltagare. Ta med egen ympkniv eller köp på plats.5500 kr


Workshop: Lieslåtter och kallsmide av knacklieblad

Max åtta deltagare. Ta med eget knacklieblad & orv eller köp på plats.11 250 kr