Om Urban Suburban

Urban Suburban vill med enkla medel, yrkesstolthet och glädje vara vägvisande på resan mot en miljömässigt hållbar framtid. Genom att med ett ekologiskt och holistiskt förhållningssätt vårda trädgårdar och skyddsvärd natur samt förmedla kunskap om densamma, vill vicka förståelsen och styrkan inför att varje individs insats för miljön, stor som liten, spelar en viktig roll för framtiden.

Känner du att du vill göra något för miljön, för den biologiska mångfalden, för framtiden, men vet inte hur?

Önskar du dig en välskött trädgård?

Vill du skaffa dig gröna fingrar och ta trädgården eller ängen i egna händer?

Eller söker du efter pålitliga entreprenörer inom ängsskötsel?

Då har du hamnat helt rätt!

Ansvarig för verksamheten är Angela Heitmann, trädgårdsmästare och örtpedagog med utbildning och flerårig erfarenhet inom ängsskötsel. Ibland arbetar hon själv, ibland tillsammans med sina duktiga och drivna kollegor.

Sedan 2015 driver hon denna verksamhet och erbjuder tjänster inom ängs- och trädgårdsskötsel, växtvandringar och inspirerande workshops.

Trädgårdsverksamheten är främst i Stockholmstrakten, men ängsskötseluppdrag tas i hela landet med möjlighet att sätta ihop ett proffsigt slåtterlag.

Tidigare och nuvarande uppdragsgivare finns hos bland annat kommuner, länsstyrelser och privata aktörer.