Ängsskötsel

Ängsskötsel

Är du privatperson som har ängsmark du vill ha slagen, eller representerar du en Länsstyrelse eller kommun med ängsytor som behöver skötas traditionellt?

Jag och mina duktiga slåtterkollegor åtar oss såväl mindre som större uppdrag i hela landet.

Vi tar oss an uppdrag som innefattar bland annat fagning, hamling, traditionell slåtter med lie, räfsning och hässjning. Bortforsling avtalas ej.